Beheer uw gebouw met Plan B

Welkom in ons digitaal gebouw

Meer informatie

Uw gebouw in de juiste handen

Het mag paradoxaal klinken, maar de realiteit legt regelmatig een belangrijk pijnpunt in vastgoed bloot:

We investeren een belangrijk deel van ons kapitaal in gebouwen, maar eenmaal de realisatie voltooid, verdwijnt vaak de aandacht om deze investering op een gezonde manier te bewaren.

Gebouwen kunnen een belangrijk deel van hun waarde verliezen door een gebrek aan onderhoud en aanpassingswerken. We noemen hierbij niet alleen de bouwtechnische en bouwfysische elementen, maar ook de matschappelijke veranderingen als belangrijke actoren. Stilstaan is dus ook hier achteruitgaan!

Wat doen we bij Plan B  

Reeds 20 jaar beheer          

Een gebouw realiseren vraagt belangrijke financiële inspanning en daagt meestal alle betrokken partijen uit zich te houden aan de vooropgestelde akkoorden, planning, budgetten en kwaliteitseisen. Eenmaal voltooid lijkt het er echter vaak op dat niemand het geïnvesteerde kapitaal nog bewaakt.

Door regelmatig onderhoud handhaven we niet alleen de nieuwstaat van gebouwen, maar actualiseren we telkens opnieuw hun marktwaarde.

Een goed beheer van gebouwen zorgt er voor dat uw investering ook op lange termijn een meerwaarde oplevert. Voert u het onderhoud bovendien volgens een vooraf opgesteld plan uit, dan kan u veel geld besparen.

Voor iedere instelling, instantie, vastgoedbeheerder of eigenaar maakt PlanB een rapportering op maat.

Dit rapport wordt opgemaakt in nauw overleg met de opdrachtgever en heeft de flexibiliteit verschillende scenario's in kaart te brengen. Het dient de financiële reflectie te zijn van een gedeelde visie en het beoogde doel, ongeacht het type opdracht. Vanuit een conditiemeting kunnen verschillende doelstellingen beoogd worden. We reiken hier enkele courante methoden aan.


 1. Audit

 2. Inspecties

 3. Projectmanagement

 4. Thermografisch onderzoek

 5. Energiestudies

 6. Total cost of ownership

 7. Monitoring • Audit
 • Inspecties
 • Projectmanagement
bekijk onze services
 • Provisies of reserveringen

  De te financiëren kosten bij patrimoniumbeheer vragen een nauwkeurige beschrijving en hangen af van de technische en bouwfysische conditie en de economische omstandigheden. Ze moeten worden gedekt door een financieringsmechanisme, dat bestemd is om provisies aan te leggen vanaf het moment dat een gebouw wordt gebruikt en dit gedurende de hele exploitatie.

 • Budgetten

  Opdrachtgevers krijgen de mogelijkheid aangeboden om via onze rapportering jaarlijkse budgetten op te maken om hun begroting op een correcte wijze in kaart te brengen. Vooral parastatale of overheidsinstellingen, gemeenten of andere instanties kunnen hier optimaal gebruik van maken.

 • Aankoop of verkoop

  Een conditiemeting geeft niet alleen onweerlegbare reflectie van de reële waarde, maar ook een indicatie van de mogelijk investeringskosten bij actualisering of opwaardering van het gebouw. Het geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om diverse scenario's te bekijken van renovatie tot eventueel afbraak.

 • Aanbestedingen

  Na een conditiemeting kent de opdrachtgever de gebreken van zijn patrimonium. Het stelt hem in staat een aanbesteding te organiseren in de meest gunstige positie. Tijd en overzicht zijn hierim belangrijke factoren. Een aanbesteding kan tijdig gebeuren en geeft de opdrachtgever de comfortabele positie om de markt te screenen. Bij meerdere opdrachten of meerdere gebouwen kan een opdrachgever zijn positie versterken door de opdracht te laten bestaan uit verschillende loten of een opdracht uit te schrijven over verschillende jaren. Een voor een posities waarbij de opdrachtgever enorme besparingen kent.