Beheer uw gebouw met Plan B

Services voor particulieren

Meer informatie

Services voor particulieren

In het postinterventiedossier (PID) zitten de verschillende plannen van een woning of gebouw, zoals het architectuurplan, maar ook de plannen van de technische installaties zoals de elektriciteit en het sanitair. Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken.

Het postinterventiedossier (PID) wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator of aannemer en hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop. Zo kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het postinterventiedossier. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u zelf werken uitvoert, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

Een postinterventiedossier is verplicht bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Bron: Vlaamse Overheid

Bij een verwarmingsaudit draait alles om je cv-installatie en het soort ketel er in huis staat. Vanaf dat uw ketel ouder is dan 5 jaar, dan bent u als eigenaar, om elke 5 jaar deze ketel te laten controleren. Gaat het over een ketel met een vermogen hoger dan 100 kWh op vloeibare brandstof, dan dient de controle elke twee jaar te worden uitgevoerd. Is er een ketel op gas aanwezig, dan is een vierjaarlijkse controle verplicht.

Als erkend technicus komt Plan B deze controle voor u uitvoeren. Hierbij gaan we uw rendement meten en gaan we controleren of uw installatie op maat is van de woning of het gebouw. Als resultaat ontvangt u een rapport alsook een advies waarbij we u al dan niet aanraden uw installatie te verbeteren of uw ketel te vervangen. Op deze manier kan u kosten besparen en duurzamer stoken.

U bent uiteraard vrij om te kiezen welke adviezen u meeneemt en dewelke niet. Voor meer informatie kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met ons.

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera, ook wel thermografische camera genoemd, kan men van op een veilige afstand infrarood foto’s maken die temperatuurverschillen visualiseren.

De reden waarom thermografisch onderzoek de laatste jaren enorm aan populariteit wint is omdat deze kwalitatieve meettechniek snel, eenvoudig en veilig valt uit te voeren tijdens de thermografische energieaudit van een gebouw.

Het resultaat, namelijk infrarood foto’s geven een hele hoop informatie betreffende de energetische kwaliteit van het gebouw. Met de resultaten die het onderzoek oplevert, kan men onmiddellijk zeer gerichte acties ondernemen en als gevolg aanzienlijk veel energie besparen.

Plan B voert zulke thermografische onderzoeken voor u uit. Onze thermografen en energiedeskundigen zijn in het bezit van een warmtecamera en genoten de nodige opleidingen om dergelijke toestellen te bedienen en hieruit de nodige conclusies te trekken.

Wil u graag weten of uw woning energiezuinig is? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan. Wie weet kan u een hele hoop geld uitsparen door enkele kleine aanpassingen te doen in je gebouw.

Een woning of een gebouw kent in de meeste gevallen en redelijk lange levensduur. Tijdens hun, hopelijk lange, leven staan deze gebouwen vaak bloot aan weer, wind en gebruikers. Hierdoor slijten gebouwen constant en lopen ze schade op. Veel factoren bepalen hoe traag of snel dit proces loopt. Als beheerder van een woning of een gebouw is het dan ook noodzakelijk om dit op een objectieve manier te kunnen beoordelen zodanig hier accuraat op te kunnen inspelen. In Nederland doet men dit volgens de norm NEN 2767.

Deze goede gewoonte moet nog overwaaien tot in Vlaanderen maar kan echter al wel worden toegepast. Een conditiemeting conform de NEN 2767 norm geeft ons eigenlijk een instrument om aan onderhoudsbeheersing te gaan doen. Dit wil zeggen; het objectief meten van de fysieke kwaliteit van uw gebouw en zijn delen.

Plan B voert deze conditiemeting met nauwkeurigheid en professionaliteit uit op uw gebouw. Hierdoor kom je te weten welke onderhoudswerkzaamheden wanneer gevoerd moeten worden. U krijgt een inzicht in de gebreken dat een gebouw heeft, alsook de ernst van deze gebreken. Onze ingenieurs zetten deze resultaten om in een duidelijke rang van urgentie alsook de relatie naar vastgoedbeheer en -beleid wordt ondersteunt.

Bij een algemene audit gaat Plan B een overkoepelende rol spelen in het nakijken van de verschillende mogelijke zwakke punten aan een woning of gebouw. Dit met als doel het geheel te verbeteren. Van onder tot boven krijgt uw gebouw een screening waarbij alle cruciale punten nauwkeurig worden onderzocht. Dit kan gebeuren voor een renovatie, voor een aankoop, of zelfs na een renovatie ter controle van de uitgevoerde werken. Kortom, uw gebouw krijgt een onderzoek van een specialist.

Hiermee willen we met Plan B vooral aanzetten tot het gebruik van duurzame materialen, alsook het implementeren van deze materialen op een verantwoorde manier met een lange levensduur. Hierbij gaan we nieuwe technieken voorstellen en indien gewenst ook begeleiden om zo het gebouw in optimale vorm te krijgen.

Dit advies is vrijblijvend en kan in combinatie met uw aannemer of bouwspecialist om op een onafhankelijke manier de beste resultaten te kunnen verwezenlijken. Ook hier beschikken we bij Plan B over experten. De resultaten van dit onderzoek zijn naargelang het project diepgaander. Kortom, een algemene audit is volledig op maat en kan ook naar uw behoeften worden samengesteld. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bent u van Plan (B) om uw woning of gebouw te renoveren? Dan is dit uiteraard een serieuze onderneming. Denk hierbij aan de renovatie van gevels en schrijnwerk waarbij de energieaspecten als belangrijkste gevolgen worden beschouwd maar ook de duurzaamheid en, het al dan niet ecologische karakter van, de gekozen materialen een rol spelen. Gezien de niet alledaagse materie waarmee u dan in contact zal komen alsook de verschillende aanbieders en technieken, biedt Plan B een begeleiding renovatie technieken aan.

Hiermee gaan we van - start to finish - samen met u bekijken hoe uw project op de meest voordelige manier (zowel praktisch als budgetair) kan worden omgetoverd tot een droomproject. Bij Plan B beschikken we intern over zowel architecten als ingenieurs en hebben dankzij onze omvangrijke ervaring betrouwbare partners waarmee we u en uw project kunnen bedienen. Ook betreft wetgeving en subsidies zijn wij uw partner bij renovatie werken. Voor specifieke informatie betreft onze manier van werken neem je best eens vrijblijvend persoonlijk contact.

Bij een buitenschilrenovatie gaat de aannemer ingrepen doen op de buitenste schil van je woning of gebouw. Hiermee bedoelt men het metselwerk en de gevelisolatie van een woning, alsook het gebruik van duurzame materialen voor het raamwerk enzovoort. Hierdoor ontstaan verschillende mogelijke valkuilen. Denk aan tochverschijnselen, koudebruggen en convectiestromen die kunnen leiden tot condensatie en de vorming van schimmels. Gezien deze valkuilen na de renovatie niet altijd meteen zichtbaar zijn en als verborgen gebrek naderhand pas boven kunnen komen, doen we bij Plan B een grondige controle op deze buitenschilrenovatie.

We gaan kijken of er overal op een correcte manier isolatie is geplaatst, de aanwezigheid van koudebruggen controleren, de luchtdichtheid achterhalen enz. Ook gaan we waterinfiltratie en lekdetectie nauwkeurig onderzoeken. Door onze technische expertise kan er met zekerheid worden besloten of de werken correct zijn uitgevoerd. Dit voorkomt onvoorziene problemen in de toekomst.

Het voordeel van een correct gerenoveerde buitenschil kan de levensduur van een woning met 25 tot 30 jaar verlengen. Bij Plan B beschikken we dan ook over de interne kennis en middelen om hier advies in te bieden.Al de informatie wordt ook keurig gerapporteerd en voorzien van de juiste labels (A,B,C of D) die kan worden opgenomen bij de documentatie van het huis. Zeker in geval van een toekomstige verkoop is dit steeds interessant. Voor meer informatie over onze aanpak en tarieven neem je best even persoonlijk contact.


NEEM CONTACT

ENKELE KLANTEN

 

Residentie The Garden

QuickScan gebouwschil  algemene inspectie bouwgebreken.
Bijstand en onderzoek naar vocht- en thermische problematiek.
Rapportage


Project Winston Mechelen

QuickScan gebouwschil  algemene inspectie technieken.
Renovatiewerken technieken


Project Brouwerijstraat Hoogstraten

QuickScan gebouwschil  algemene inspectie bouwgebreken.
Bijstand en onderzoek naar vochtproblematiek kelders en parkeergarage
Rapportage


Coppenskazerne

Conditiemeting + Meerjarenonderhoudsplanning voor de bouwkundige delen.
Conditiemeting + Meerjarenonderhoudsplanning voor de technieken.
Meerjarenonderhoudsplanning over 27 jaar.
Plan van aanpak volgens prioriteitenlijst.


Residentie Schumann

QuickScan gebouwschil  algemene inspectie technieken.
Inspectie en rapportage van non-conforme aansluitingen in luchtschachten


Residentie Moretus

QuickScan bouwkundige delen.
QuickScan technieken.


Residentie Waterside

QuickScan gevels en daken.
QuickScan kelder en trappenhuizen.
Kostenraming prioriteitenlijst  (max.3 jaar).


Residentie Ter Eycken

QuickScan van de bouwschil en de terrassen.
QuickScan + rapport knelpunten (max.2 jaar).


Residentie De Vesten

Technische renovatie laagspanning  gemeenschap.
Technische renovatie HVAC gemeenschap.


Residentie Versaille

Conditiemeting  gebouwschil + Meerjarenonderhoudsplanning.
Conditiemeting  technieken + Meerjarenonderhoudsplanning.
Technische renovatie laagspanning  gemeenschap.
Technische renovatie HVAC gemeenschap.
Werfbegeleiding + controle van de werken.
Veiligheidscoördinatie + opmaken van postinterventiedossier.
EPB studie van de renovatie.